Kontakt

Dane kontaktowe

AKCES – BIAŁYSTOK

ul. Lawendowa 62
tel. (085) 661 49 42
fax (085) 654 68 90
tel. kom.: 660 459 261
email: akces@akces.bialystok.pl

Imprezy, dom z bala
tel. kom.: 660 459 262

Przewozy, usługi turystyczno – autokarowe
tel. kom.: 660 459 261

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKCES OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW ANDRZEJ SURAL ul. Lawendowa 62, 15-643 Białystok, NIP: 542-103-77-24.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. RODO, a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji procesu komunikacji, współpracy handlowej zamówień i dostaw, realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych osobowych będzie Administrator, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz te podmioty, które muszą mieć do nich dostęp, aby Administrator mógł zagwarantować wysoką jakość usług. Informujemy również o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Projekt i realizacja: WiWi.pl