Inne szkolenia

OSZK „AKCES” oferuje

Ośrodek Szkolenia AKCES
zaprasza na kursy dofinansowane z funduszu Unii Europejskiej

 

-Pracownik ogólnobudowlany
Operator zagęszczarek
-Brukarz
-Elektryk
-Magazynier
-Pracownik Gospodarczy
-Uprawnienia SEP do 1kV

 

-Szkolenia kierowców zawodowych
-Kierowcy kategorii B, C, D, C+E,
-Kurs HDS
-Operator wózków widłowych lub teleskopowych
-Żuraw leśny

 

 

-Kucharz z elementami recyklingu
-Pomoc kucharza
-Kucharz garmażer
-Kelner
-Szef kuchni

 

 

-Pracownik biurowy
-Opiekun (dzieci, osób starszych)
-Przedstawiciel handlowy z kat.B
-Spedytor/Logistyk

 Projekt jest skierowany do osób:
1. nieaktywnych zawodowo, niepracujących lub bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z III profilem pomocy ,
2. korzystających z pomocy społecznej,
3. niepełnosprawnych, opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Uczestnikom projektu zapewniamy:
1. pokrycie kosztów badań ,szkoleń i egzaminów w 100%
2. stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu
3. przerwy kawowe i poczęstunek
4. płatne staże oraz możliwość zatrudnienia

Jesteś zainteresowany innym kursem-JEST TO MOŻLIWE

Kurs HDS – Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

Wymagania od kandydatów:
Ukończone 18 lat, miesięczna praktyka w zakresie obsługi żurawia, aktualne zaświadczenie lekarskie.
Czas trwania:
2,5 tygodnia
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu organizowanego przez UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną UDT i wydaniem stosownych uprawnień zgodnych z rozporz. Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.Nr.79, poz.849).

Kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej

Wymagania od kandydatów:
Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy jako operator wózka widłowego, ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie psychologiczne.
Czas trwania
Ok.2 tygodni.
Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku. Zdanie tego egzaminu uprawnia do pracy na wszystkich typach wózków jezdniowych oraz do wymiany butli gazowych.

Uprawnienia, które uzyska kursant po ukończonym kursie na wózki jezdniowe, rodzaje i zakres:
– wózki jezdniowe spalinowe,
– wózki jezdniowe akumulatorowe,
– bezpieczna wymiana butli gazowych LPG.

Wydajemy uprawnienia bezterminowe Unijne z Certyfikatem Ministerstwa na drukach MEN na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych w języku:
– polskim
– angielskim (na wniosek kursanta)

Kurs TAXI – Kurs z zakresu transportu drogowego taksówką.

Czas trwania:
31 godzin lekcyjnych.
Cel szkolenia:
Przygotowanie do egzaminu do uzyskania licencji- prawa wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

JUŻ WKRÓTCE !!! KURS koparko-ładowarka, KURS ADR;

Projekt i realizacja: WiWi.pl