Inne szkolenia

OSZK „AKCES” oferuje

Kurs HDS – Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

Wymagania od kandydatów:
Ukończone 18 lat, miesięczna praktyka w zakresie obsługi żurawia, aktualne zaświadczenie lekarskie.
Czas trwania:
2,5 tygodnia
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu organizowanego przez UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną UDT i wydaniem stosownych uprawnień zgodnych z rozporz. Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.Nr.79, poz.849).

Kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej

Wymagania od kandydatów:
Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy jako operator wózka widłowego, ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie psychologiczne.
Czas trwania
Ok.2 tygodni.
Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku. Zdanie tego egzaminu uprawnia do pracy na wszystkich typach wózków jezdniowych oraz do wymiany butli gazowych.

Uprawnienia, które uzyska kursant po ukończonym kursie na wózki jezdniowe, rodzaje i zakres:
– wózki jezdniowe spalinowe,
– wózki jezdniowe akumulatorowe,
– bezpieczna wymiana butli gazowych LPG.

Wydajemy uprawnienia bezterminowe Unijne z Certyfikatem Ministerstwa na drukach MEN na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych w języku:
– polskim
– angielskim (na wniosek kursanta)

Kurs TAXI – Kurs z zakresu transportu drogowego taksówką.

Czas trwania:
31 godzin lekcyjnych.
Cel szkolenia:
Przygotowanie do egzaminu do uzyskania licencji- prawa wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

JUŻ WKRÓTCE !!! KURS koparko-ładowarka, KURS ADR;

Projekt i realizacja: WiWi.pl